ניתוח איתנות פיננסית

אחד הנושאים המשמעותיים ביותר שחשוב וכדאי לתת עליהם את הדעת, כשניגשים לפרויקט מסוג תמ"א 38 הינו נושא האיתנות הפיננסית של היזם או של החברה שעומדים לבצע את הפרויקט מטעמכם.

על מנת להבטיח שהיזם שבחרתם לביצוע שיפוץ הבניין, במסגרת התיקון החדש לתכנית המתאר הארצית (תמ"א 38), אכן מסוגל לקיים את שלל ההבטחות שלו ולעמוד מאחוריהן.

בימינו היזמים אינם נדרשים לרכישת הקרקע היקרה, בשילוב עם הריביות הנמוכות במשק ועם שיטות המימון המגוונות הקיימות בשוק, מאפשרת כמעט לכל בר דעת להגיש עצמו למכרז, בין אם יש לו שנים של ניסיון וערבויות פיננסיות מתאימות, ובין אם זה הוא הפרויקט הראשון שלו - לכן כדאי ומומלץ לבצע מספר בדיקות עוד לפני שבחרתם להתקשר עמו ועם חברתו בחוזה ולא להסתמך אך ורק על ההמלצות ועל ההצעות שסיפק.

כלכלה ובניה הולכים ביחד ולנו בקרן הנדסה יש את שני הכלים הללו לתת לכם כדי שהפרויקט שלכם יצליח

כל עוד מדובר בקבלן שמאחוריו עומדת חברה ציבורית, כל המידע על התנהלותה הפיננסית אמור להיות מפורסם וגלוי לציבור 

אך במידה והחברה הינה חברה פרטית - יש להזמין דוח "מידע עסקי לניהול סיכוני אשראי" מהחברות המתמחות בכך 

ובנוסף לבקש מנציגי הבנק שמלווים את היזם לספק בעבורכם מכתב המעיד על יכולות ניהול האשראי התקין של אותה החברה או היזם.

הבנק יכול גם לוודא עבורכם כי ההון העצמי הנדרש הופקד לחשבון ייעודי, לצורך הבטחת ביצוע הפרויקט בשלמותו, מתחילתו ועד סופו.

בדיקות אלה יוכלו לשמור עליכם מבחינה כלכלית עוד בטרם התקשרתם עם הקבלן בחוזה מחייב שממנו יהיה לכם קשה לצאת לאחר מכן.

בחירה שגויה של יזם בשלב המשא והמתן עשויה לעכב את התהליך משמעותית ובמקרים קיצוניים אף לביטולו 

ולכן השירות שאנו מעניקים מאפשר לקבל החלטה מבוססת ומושכלת  הנשענת על בדיקת האיתנות הפיננסית של היזם ושל הפרויקט גם יחד.