בדיקת ליקויי בנייה לאחר טופס 4

עם סיומו של שלב הבנייה מגיע השלב האחרון והחשוב לא פחות בפרויקט – שלב מסירת הדירה לבעליה. בין אם מדובר על פרויקט חדש לחלוטין, או שיפוץ והוספת מרפסות וממ"ד, במסגרת תמ"א 38, ההתרגשות בשלב זה נמצאת לרוב בשיאה. לאחר חודשים ארוכים ושנים של תכנון, ביורוקרטיה, משכנתא, כאבי ראש ולחצים מגיע בשעה טובה השלב האחרון בסאגה הארוכה – פרוטוקול המסירה.

פרוטוקול המסירה הוא לא יותר מאשר טופס, עליו הלקוח חותם כאשר הוא מקבלים לידיו, באופן רשמי, את הדירה מהקבלן המבצע. המעמד בו נחתם הפרוטוקול בא על מנת לאשר באופן רשמי את העובדה שמצב הדירה בפועל תואם באופן מלא את מה שסוכם ונקבע מראש, בתכניות, בחוזים ובמפרטים הטכניים - וזו היא כאמור המומחיות שלנו. זהו גם השלב החשוב, בו על בעלי הדירה לבדוק ולוודא שלא קיימים ליקויים, פגמים, מחדלים, אי התאמות מסוגים שונים ו/או חריגות. במידה ונמצאו כאלה בשלב פרוטוקול המסירה, ואף תועדו הנ"ל באותו הטופס, הקבלן מחויב לתיקונם, ואנו – כחברה המפקחת מטעמכם, נוודא את ביצועם בשטח.
בפועל, מסייר הקבלן עם בעלי הדירות בשטחי הבית ו/או הדירות ומחתים אותם על הטופס. פרוטוקול המסירה אמנם אינו מעוגן מבחינה חוקית, והחוק אינו מחייב עריכת או קיום פרוטוקול שכזה, אך יחד עם זאת, ברוב ההסכמים נהוג לכלול מנגנון בקרה מסוג זה, היות ומדובר בסוג של ביטוח דו-צדדי שנועד להגן הן על הקבלן המבצע והן על בעלי הדירות. חשוב לוודא, כמובן, ששני הצדדים יקבלו עותק חתום מהטופס בסיום הסיור. יש לשים לב שפרוטוקול המסירה מתייחס ברוב המקרים אך ורק למתקנים ולאביזרים ספציפיים הקיימים בדירה, כאלה שעוגנו היטב בתכניות המקוריות ובמפרט הטכני – חלונות, תריסים, מרצפות, כלים סניטריים וכו', אך למרות זאת יש לוודא בקפדנות שכל האלמנטים שהותקנו בדירה (מערכות מיזוג האוויר, חנוכיות הצנרת וכו') אכן פועלים בצורה מיטבית, ולעשות בהם שימוש ראשוני לפחות.

הניסיון שלנו בשטח זה השקט הנפשי שלכם

במטרה לבצע את הבדיקה היעילה ביותר, כזו שיכולה לחסוך לכם כאבי ראש מיותרים בהמשך, אנו מציעים לרוכשים ולבעלי הדירות להיעזר באנשי המקצוע שלנו, המתמחים היטב בנושא והבקיאים ביותר בתחום. אנו יכולים לאתר ולגלות עבורכם ליקויים ואי התאמות ולפעול ביחד אתכם מול הקבלן המבצע עד להסדרתם ולתיקונם.

שימו לב כי במידה וקיימים בדירה ליקויים מהותיים, ברמה אשר אינה מאפשרת שימוש סביר בה לצרכי מגורים, זכותו של בעל הדירה לסרב לקבל את החזקה על הדירה ולדרוש מהקבלן המבצע לתקן את הליקויים בטרם מסירתה. עיכוב בשלב מסירת הדירה ללקוח כמוהו כאיחור במסירת הדירה, או במילים אחרות – הפרה של לוחות הזמנים שנקבעו מראש בחוזה, ואי עמידה שכזו בתנאים עשויה לזכות את הרוכש בפיצוי.

לאור האמור לעיל אנו בחברת "קרן הנדסה – ניהול, תיאום ופיקוח" ממליצים לעגן מראש ולקבוע בהסכם המכר כללים ותנאים ברורים לפרוטוקול המסירה, כאלה שרק השלמתם בצורה מלאה תוכל להיחשב כמסירת החזקה על הדירה. בין התנאים שתוכלו להציב לקבלן : קבלת אישור אכלוס מהרשות המקומית, חיבור הדירה לתשתיות חשמל, מים וביוב, קיומן של דרכי גישה סבירות לדירה בפרט ולבניין בכלל ועוד. בנוסף, מומלץ גם לכלול באותו ההסכם דרישה לביצוע סיור מקדים, כמה שבועות לפני המועד האמור למסירת הדירה לצרכן, בה ייפגשו כל הצדדים באתר ויוכלו להצביע מראש או לאתר ליקויים ואי התאמות בסיסיות אשר עלולות לעכב את מסירתה של הדירה לידי בעליה החוקיים.

קיום פרוטוקול מסירה מסודר הינו שלב הכרחי וחיוני, בין אם מדובר בפרויקט שיפוץ נרחב מסוג תמ"א 38 וכמובן גם בבנייה חדשה של בניין או בית פרטי ואסור להקל בו ראש. בבתים משותפים הנמסרים ללקוחות, הרוכשים הם גם לרוב אלה אשר נדרשים לאשר את תקינותם של המתקנים והאביזרים המשותפים – מערכות האינטרקום, המעליות, השטחים הציבוריים והמערכות המשותפות, ולכן יש לשים לב שלכל ציוד המותקן בשטחים הציבוריים והפרטיים יצורפו תעודות האחריות המתאימות וההסברים בנוגע לשימוש תקין והוראות ההפעלה.

אנו ממליצים לבקש מהיזם, כבר בשעת החתימה על ההסכם, לקיים פרוטוקול מסירה נוסף גם בסוף שנת הבדק ולהיעזר בגורמי חוץ מקצועיים לצורך ביצועו. יזמים וקבלנים אמנם לרוב לא ששים לאפשר לגורם מקצועי נוסף להיכנס לדירה, על מנת שלא יעיר את עיניכם לדברים הנסתרים מהן, ודווקא מהסיבה הזו אנו סבורים כי חוות דעת רעננה יכולה להסב את תשומת לבכם למכשולים שינסו להערים עליכם. אנו ב"קרן הנדסה – ניהול, תיאום ופיקוח" מכירים היטב, ומניסיוננו הרב, את כל המכשולים הצפויים לכם בדרך ולכן אנו כאן כדי לייעץ, לפקח ולסייע בכל שלב בדרך, טרם חתימה על פרוטוקול המסירה.