בדיקת ליקויי בנייה לאחר טופס 4

עם סיומו של שלב הבניה מגיע השלב האחרון והחשוב לא פחות בפרויקט - 

שלב מסירת הדירה לבעליה.

בין אם מדובר בפרויקט חדש לחלוטין או שיפוץ והוספת מרפסות וממ״ד במסגרת תמ״א 38

ההתרגשות בשלב זה נמצאת לרוב בשיאה

אחרי חדשים של תכנון, ביורוקרטיה, משכנתא, כאבי ראש ולחצים

מגיע בשעה טובה השלב האחרון בסאגה הארוכה - פרוטוקול המסירה.

פרוטוקול המסירה הוא טופס עליו הלקוח חותם כאשר הוא מקבל לידיו באופן רשמי את הדירה מהקבלן המבצע

על מנת לאשר באופן רשמי את העובדה, שמצב הדירה בפועל תואם באופן מלא את מה שסוכם ונקבע מראש, בתכניות, בחוזים ובמפרטים הטכניים.

זהו הרגע החשוב בו על בעלי הדירה לבדוק ולוודא שלא קיימים ליקויים, פגמים, מחדלים, אי התאמות מסוגים שונים /או חריגות -  וזו בדיוק המומחיות שלנו

אנו בקרן הנדסה, מניסיוננו הרב מכירים היטב את כל המכשולים שעלולים להופיע בדרך ולכן אנחנו כאן כדי לייעץ, לפקח ולסייע בכל שלב בדרך, טרם חתימה על פרוטוקול המסירה במטרה לבצע את הבדיקה היעילה ביותר כזו שיכולה לחסוך לכם כאבי ראש מיתרים בהמשך. אנחנו מציעים לבעלי הדירות להיעזר באנשי המקצוע שלנו המתמחים בנושא ובקיאים ביותר בתחום שיכולים לאתר ולגלות עבורכם ליקויים ואי התאמות ולפעול ביחד אתכם מול הקבלן המבצע עד להסדרתם ולתיקונם. במידה ונמצאו ליקויים בשלב פרוטוקול המסירה, ואף תועדו הנ״ל באותו הטופס, הקבלן מחויב לתקנם ואנחנו כזרועה המפקחת מטעמכם - נוודא את ביצועם בשטח.

הניסיון שלנו בשטח - זה השקט הנפשי שלך

יש לשים לב שפרוטוקול המסירה מתייחס ברוב המקרים אך ורק למתקנים ולאביזרים ספציפיים הקיימים בדירה, כאלה שעוגנו היטב בתכניות המקוריות ובמפרט הטכני חלונות, תריסים, מרצפות, כלים סניטריים וכו׳ .. אך למרות זאת יש לוודא בקפדנות שכל האלמנטים שהותקנו בדירה (מערכות מיזוג האוויר, הצנרת וכו׳ ) אכן פועלים בצורה מיטבית ולעשות בהם שימוש ראשוני לפחות. בבניינים משותפים הלקוחות הם גם לרוב אלה אשר נדרשים לאשר את תקינותם של המתקנים והאביזרים המשותפים - מערכת האינטרקום, המעליות, השטחים הציבוריים והמערכות המשותפות. יש לשים לב שלכל ציוד המותקן בשטחים הציבוריים והפרטיים יצורפו תעודות האחריות המתאימות וההסברים בנוגע לשימוש תקין והוראות ההפעלה. אנו ממליצים לבקש מהיזם, כבר בשעת החתימה על ההסכם לקיים פרוטוקול מסירה נוסף גם בסוף שנת הבדק ולהיעזר בגורמי חוץ מקצועיים לצורך ביצועו. לעגן ולקבוע מראש בהסכם כללים ותנאים ברורים לפרוטוקול המסירה - כאלה שרק השלמתם בצורה מלאה תוכל להיחשב כמסירת החזקה על הדירה. בנוסף מומלץ גם לכלול באותו ההסכם דרישה לביצוע סיור מקדים, כמה שבועות לפני המועד האמור למסירת הדירה לצרכן, בה ייפגשו כל הצדדים באתר ויוכלו להצביע מראש או לאתר ליקויים ואי התאמות בסיסיות אשר עלולת לעכב את העברת הדירה לידי בעליה. בין התנאים שתוכלו להציב לקבלן : קבלת אישור אכלוס מהרשות המקומית, חיבור הדירה לתשתיות חשמל, מים וביוב, קיומן של דרכי גישה סבירות לדירה בפרט ולבניין בכלל ועוד.