ניהול, תיאום ופיקוח בניה

אין ספק שפרוייקטים מורכבים וגדולים דורשים פיקוח מקצועי, בייחוד כאלה שבהם אתם הולכים להשקיע את מיטב כספכם. לכן ניהול, תיאום ופיקוח הנדסי, כבר מהשלב הראשון של הפרויקט, הינו תנאי הכרחי להצלחתו, אפילו בטרם הסכמתם על הקבלן או על היזם המבצע.

שכירת שירותיו של מפקח בנייה בעל ניסיון, כזה שינהל בפועל, יתאם ויפקח על כל שלבי הביצוע של הבניה, יכולה לא רק להבטיח את איכות התכנון והביצוע, אלא גם למנוע תקלות ומחדלי בנייה, ובמידה ואלה כבר קיימים, לטפל בהם, לשביעות רצונכם, ותוך שמירה והקפדה על יישומן של התכניות המקוריות ואף על רצף העבודה ולוחות הזמנים הצפופים.

המפקח מקבל לידיו את התכניות האדריכליות, את כתבי הכמויות ואת המפרטים הטכניים שמסופקים לו, והיות והינו בעל הבנה מעמיקה ביותר של המורכבות הנדרשת להוצאתו לפועל של הפרויקט וחיבור כל המערכות יחדיו, יכול לפקח, מטעמכם, על ביצועו בצורה הטובה ביותר ולאפשר לכם שקט נפשי.
אין ספק שפרוייקטים מורכבים וגדולים דורשים פיקוח מקצועי, בייחוד כאלה שבהם אתם הולכים להשקיע את מיטב כספכם. לכן ניהול, תיאום ופיקוח הנדסי, כבר מהשלב הראשון של הפרויקט, הינו תנאי הכרחי להצלחתו, אפילו בטרם הסכמתם על הקבלן או על היזם המבצע.

שכירת שירותיו של מפקח בנייה בעל ניסיון, כזה שינהל בפועל, יתאם ויפקח על כל שלבי הביצוע של הבניה, יכולה לא רק להבטיח את איכות התכנון והביצוע, אלא גם למנוע תקלות ומחדלי בנייה, ובמידה ואלה כבר קיימים, לטפל בהם, לשביעות רצונכם, ותוך שמירה והקפדה על יישומן של התכניות המקוריות ואף על רצף העבודה ולוחות הזמנים הצפופים.

המפקח מקבל לידיו את התכניות האדריכליות, את כתבי הכמויות ואת המפרטים הטכניים שמסופקים לו, והיות והינו בעל הבנה מעמיקה ביותר של המורכבות הנדרשת להוצאתו לפועל של הפרויקט וחיבור כל המערכות יחדיו, יכול לפקח, מטעמכם, על ביצועו בצורה הטובה ביותר ולאפשר לכם שקט נפשי.

פיקוח שוטף של תהליכי הבנייה והוצאתן לפועל של התכניות הביצועיות מהווה מדד תקינות להתנהלותו השוטפת של הקבלן המבצע, או אפילו לשמש כמעין "אצבע על הדופק" אם תרצו. התאמה של הכמויות והחומרים לכתב הכמויות, בדיוק כמו פיקוח שוטף על הבנייה ועל קצב התקדמותה, יכולות למנוע ליקויים ותקלות עתידיות הכוללות רטיבות לא רצויה, הופעתם של סדקים, פיצוצי אינסטלציה, תקלות באספקת חשמל וכדו'.

עיקר תפקידו של המפקח, אם כך, הוא בהצבעה על התקלות והליקויים בשטח, בפניה ליזם ו/או לחברה המבצעת בדרישה לתיקונם, בעדכון הדיירים ועורך הדין שנשכר מטעמם על המתבצע השטח וכן בשמירה על זכויותיהם של בעלי הדירות. שמירה על תקני האיכות והבטיחות עומדת בראש מעייניו של המפקח בעבודתו, ולכן, וכגורם בלתי תלוי, יכול לשמש המפקח כגוף מתווך בין הקבלן לבין הדיירים, ובצורה מקצועית ואובייקטיבית.

כי בשורה התחתונה פיקוח, ניהול מקצועי ותיאום נכון בפרויקט יכול לחסוך לכם זמן והרבה מאוד כסף.